Krista Keltanen Blog » photography

FLOWERS…AWAKENING TO YOUR LIFE’S PURPOSE

Tarun mukaan Buddha on kerran pitänyt saarnan pitelemällä kukkaa kädessään. Hän katsoi sitä ja oli hiljaa koko saarnan ajan. Kuulema vaan yksi munkki oli oivaltanut mistä oli kyse ja alkanut hymyillä. Kukan tuoksu ja kauneus on osa sitä samaa kokonaisuutta mitä meidänkin sisällämme on, jos vaan osaisimme nähdä tai tuntea sen. Olemme vaan hukanneet aidon olemisen syvälle sisimpäämme. Eckhart Tolle kertoo siitä niin hyvin kirjassaan Uusi Maa, elämän tarkoituksen oivaltaminen.

_ _ _ _ _
Legend has it that the Buddha once preached a sermon with a flower in his hand. He gazed upon the flower in silence for the entire sermon. It is said that only one monk had understood the point and then began to smile. The scent and beauty of the flower is part of the same whole that is within us, if only we know how to see it. We have simply lost this connection deep within ourselves. Eckhart Tolle describes this so well in his book A New Earth: Awakening to Your Life’s Purpose.03-spring-flower-arrangement-tulips-kukka-asetelma-kevat-photo-krista-keltanen-0103-spring-flower-arrangement-tulips-kukka-asetelma-kevat-photo-krista-keltanen-0203-spring-flower-arrangement-tulips-kukka-asetelma-kevat-photo-krista-keltanen-0303-spring-flower-arrangement-tulips-kukka-asetelma-kevat-photo-krista-keltanen-0403-spring-flower-arrangement-tulips-kukka-asetelma-kevat-photo-krista-keltanen-05